Blog artikel

Ostara de Lentegodin

by | apr 20, 2014 | Nieuws | 0 comments

Pasen is een Christelijk feest met zijn roots in de Joodse traditie, Pesach. Maar ook vóór Christus werdt de lente gevierd, dat is tenminste de essentie van dit feest binnen de natuurlijke cyclus, wat rond 21 maart wordt gevierd. En al is het hoofdthema van het Paasfeest binnen het christendom de wederopstanding van Yeshua Ben Jozef (Jezus van Nazareth), zo is het binnen de voorchristelijke tradities waar de natuurlijke cyclus gevolgd wordt, dat de lente gevierd wordt. Hierbij is de verering van Ostara, de Germaanse godin van de lente die altijd afgebeeld wordt met een ei en een haas als symbolen van vruchtbaarheid, een belangrijk onderdeel. Hoe het ook zij of hoe je het ook viert, de lente hangt volop in de lucht!

De Lente Godin, Ostara is de godin die symbool staat voor de overwinning van het licht en het aanbreken van de nieuwe vruchtbare periode.

Zij is de godin van de stralende morgen, het stijgende licht en de blijmoedige en heilzame verschijning.
Zij kondigt een nieuw begin aan: het begin van een nieuw seizoen van vruchtbaarheid.
De symbolen van Ostara zijn de haas en het ei.
Beiden zijn oeroude vruchtbaarheidssymbolen en symboliseren het nieuwe leven op aarde.

Een oud gedichtje wat ik tegen kwam:

“Ostara,Vrouwe van het Ochtendgloren,
Vrouwe van de Dageraad,
Laat de wind voorzichtig waaien over het prille lente leven.
Laat de zon mild zijn warmte schenken aan bloesem, bloem en knop.
Laat de regen zachtjes vallen op het verse voorjaarsgroen. Ostara,Laat de eieren rollen.
Laat de hazen dollen.
Laat de hoofden tollen, van liefde en geluk, Ostara laat het Lente zijn…”

Aspecten uit dit verhaal, deze mythe, die mij meer leren over de patronen van het leven.
Zo is er iedere dag weer een nieuw begin is, ideeën zijn verbonden aan de dageraad zo kan in iedere dag een idee ontspruiten.
Een geboorte vind iedere dag in onszelf plaats als je het toelaat, in blijheid ontstaat genezing en vernieuwing.
Van binnenuit in de kern naar buiten toe in vreugde, liefde en vol vertrouwen en goede moed.

Wat je zaait zul je oogsten.

En laat iedere dag een vruchtbare dag in creëren zijn.