De kroon op onze huwelijksdag

De kroon op onze huwelijksdag

Al bij de voorbereiding waren de passie en het enthousiasme waarmee Bianca en Menno onze wens tot verbinding invulling wilden geven, voelbaar. In een open en warme samenwerking hebben zij met ons inhoud gegeven aan de rituelen van de elementen. Bianca en Menno hebben...